Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci programja az Őrségi Nemzeti Park területén
TÁMOP 1.4.1.-07/1-2008-0085

Natúrpark Térségfejlesztési közhasznú Társaság

A szervezet 2000. május 3-án alakult.

Alapítók:

1. Őrség- Vend vidék Naturpark Egyesület
2. Őrségi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása
3. Szentgotthárd Város Önkormányzata
4. Szombathelyi Erdészeti Részvénytársaság
5. Nyugat - Pannon Fejlesztési Részvénytársaság

A Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Társaság célja:

Az őriszentpéteri, a körmendi és a szentgotthárdi kistérségek területén, a fejlesztési elképzelések koordinálása abból a célból, hogy tevékenységével a térségben lakók életszínvonalának és a környezetnek összehangolt fejlődését elősegítse.
A Kht. kiemelt feladata a térség európai integrációjának segítése, a szomszédos országokkal történő közös fejlesztési programok megvalósítása.


Működési terület:

A körmendi, az őriszentpéteri és a szentgotthárdi kistérségek. Összesen 61 település, amelynek mintegy 45.000 lakója van.

A Natúrpark Kht. tevékenysége:


1. A. Stratégiai tervezés
A1. Térségi SAPARD program és akcióterv
A2. Turisztikai bázisok a natúrparkban
A3. 2000-től induló Phare programok előkészítése
2. B. Térségi Információs Rendszer fejlesztése
B1. Számítástechnikai fejlesztések
B2. Térségi honlap fejlesztése
B3. Képzési program
3. C. Emberi erőforrás fejlesztés
C2. Tanácsadás
C2. Szomszédos országok tapasztalatainak átadása
C3. Kulturális örökség védelme
4. D. Vállalkozásfejlesztés
D1. Fenntartható gazdálkodás
D2. Turisztikai szálláskapacitás bővítés
D3. Ipari parkok, vállalkozói inkubátorházak
5. E. Önkormányzatok, falumegújítás
E1. Települési rendezési tervek
E2. Infrastrukturális fejlesztések
E3. Képzések
6. F. Térségi marketing
F1. Információnyújtás
F2. Térségi kiadványok
F3. Nemzetközi határmenti rendezvények

A Natúrpark Térségfejlesztési Kht-nak jelenleg 3 főállású munkatársa van, mellette külsős szakértőkkel megbízásos jogviszony keretében működik együtt:

Bauer László
ügyvezető

Györkéné Bognár Barbara
projektmenedzser

Huszár Tibor
humánerőforrás menedzser

 

 

TOSO kft © 2008 tosokft@t-online.hu