A projekt...

A Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 4 szervezettel alkotott konzorciuma támogatást nyert a TÁMOP program keretében az „Őrségi foglalkoztatási megállapodás” című pályázati projekt megvalósítására. A partnerségi együttműködésben megvalósuló projekt 2011. közepéig tart.
A projekt általános célja, hogy a foglalkoztatás növekedésével javuljon a régióban élő emberek életszínvonala, szociális biztonsága. Ennek érdekében elkészül egy olyan stratégia, amely igazodik az Európai Uniós elvárásokhoz, az országos és regionális, megyei és kistérségi foglalkoztatási koncepciókhoz. A stratégia megteremti az alapját a foglalkoztatás bővítésének, a munkaerő-piac kínálati és keresleti oldalát egyaránt érintve, pozitív hatást gyakorolva a foglalkoztatási környezet alakítására.
A projekt közvetlen célja az őrségi kistérségben, a kistérségi szereplők helyi partnerségen alapuló összefogása, foglalkoztatási együttműködési megállapodás megkötése, a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának érdekében, foglalkoztatási paktum létrehozása a térség munkaerő-piaci szereplői igényeinek, gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseinek, céljainak összehangolása érdekében.
A projekt célcsoportjába tartoznak: a kistérség lakossága, a munkaadók, vállalkozások, civil szervezetek, szociális szolgáltatók, képző intézmények, a munkavállalók és álláskeresők, a munkaerő-piacot befolyásolni tudó partnerek, illetve a munkavállalók különböző érdekképviseleti szervei. A közvetett és közvetlen célcsoport legnagyobb igénye a foglalkoztatás bővítése, a munkanélküliség csökkentése.

 

A projektben részt vevő konzorcium tagjai:

 • Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás
 • Őrségi ÁFÉSZ
 • Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
 • Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetsége

 

Pprojekt információ:

 • A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg
 • Projekt címe: ,,Őrségi foglalkoztatási megállapodás”
 • Projekt száma: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017
 • Projekt összege: 23.512.909 Ft
 • Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 1134, Budapest, Váci út 45. C épület, levélcím:1385, Budapest Pf. 818, Tel: 061 273-4250, e-mail: eutamogatas@esza.hu, www.esza.hu
 • Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; www.nfu.hu

 

 

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.