A megvalósításban résztvevő partnerek bemutatása

A Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetsége

Vas megyében 1998 óta működik civil egyesületi formában a falusi szállásadókat, vendégfogadókat összefogó szervezet. A Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetségének ma 114 tagja van a megye 47 településéről. Az egykori alapító tagok mellett sok szálláshely tulajdonos magánszemély, vállalkozó és jó néhány önkormányzat is erősíti ezt a közösséget, amely egyre hatékonyabban tudja képviselni a falusi vendégfogadók közös érdekeit. Szervezetünknek hét tagú elnöksége van, a tisztségviselők mindegyike önkéntes munkában, látja el a feladatát. A Szövetség sokat tesz a megyei kistelepülések, a vidék turisztikai értékeinek megismertetéséért, hasznosításáért és védelméért. Tagjainak tevékenysége egyúttal az egész Vas megyét, annak gazdaságát, a falvak életképességét, turisztikai fejlesztését is szolgálja. Minden tagunk számára fontos, hogy a Vas megyébe látogató, a vidéki üdülést, pihenést választó vendég jó benyomásokkal, kellemes élményekkel távozzon, és visszatérjen hozzánk családja, barátai körében. A tagok többségének a falusi vendéglátás biztosítja a helybenmaradás feltételeit. A falusi szállásadás, alternatív jövedelemszerzési lehetőségként a vidék megváltozott munkalehetőségeihez igazodva, segít a kistelepüléseken, a foglalkoztatási nehézségek áthidalásában. A falvakban élő fiatalok lehetőséget találnak a minőségi vidéki turizmusba való bekapcsolódás révén, hogy lakóhelyükön maradva is munkát találjanak, mint falusi vendéglátók. Ehhez nyújt elengedhetetlen segítséget a Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetsége. Érdekképviseleti és szakmai munkája révén információval és szakmai háttérismeretekkel látja el a falusi vendéglátókat. A szakmai tevékenység folyamatos fejlesztése teszi lehetővé, képzések és tájékoztató fórumok szervezését, marketing tevékenység keretében, honlap működtetését, kiadványok megjelentetését, rendezvények és más programok szervezését. Érdekképviseleti tevékenysége a FATOSZ tagságon keresztül pedig országos jelentőségű szervezeti egységként támogatja a szállásadókat.

 

A Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetsége az elmúlt években szervezetileg megerősödött és folyamatosan azon munkálkodott, hogy a megyei falusi szálláshelyek és szolgáltatásaik a minőséget képviseljék és országszerte ismertté, vonzóvá tegyék Vas megyét az idelátogató vendégek számára.
A Szövetség partneri együttműködésre törekszik és keresi a kapcsolatot a hasonló célokért tevékenykedő más szervezetekkel. Ezt jól mutatják azok a kezdeményezések együttműködések, amelyekben ötletadóként, alapítóként vett részt. Ilyen a Nyugat- Dunántúl három megyéje (Győr-Moson-Sopron. Zala és Vas megyék) falusi turizmus szervezetei közötti regionális szakmai együttműködés, ami főként a közös kiadványokban és a kiállításokon, szakvásárokon való együttes megjelenésben ill. regionális képzési programokban nyilvánult meg. Alapító tagjai vagyunk a Nyugat-dunántúli Ökoklaszternek, amely a tájhoz kapcsolható hagyományos kézműves termékek és helyben előállított mezőgazdasági és élelmiszertermékek piacra segítését, a termelők összefogását és termékeik turisztikai célú hasznosítását tűzte ki célul. Tagjai népművészeti és hagyományápoló egyesületek, vidékfejlesztési tevékenységet is végző civil szervezetek, megyei falusi turizmus szövetségek.
Szakmai kapcsolatai egyre bővülnek, tagja a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének (FATOSZ) és rajtuk keresztül a z EUROGITES nemzetközi szervezetének. A régióban és az Országos szakkiállításokon a Magyar Turizmus RT. Nyugat-dunántúli Regionális Marketig Igazgatósága segítségével és szakmai együttműködésével jelen van a Szövetség a legjelentősebb turisztikai vásárokon.

 

A Falusi Turizmus Vas Megyei Szövetsége 2006-tól közhasznú nonprofit szervezetként végzi sokrétű, közérdekű tevékenységét.

 

Elnök: Babos Csaba
Cím: 9700, Szombathely, Ady tér 5.
Honlap: www.vasifalutur.hu

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.