A megvalósításban résztvevő partnerek bemutatása

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

A munkaügyi központ feladatai sokrétűek, de alapvetően kettős a cél:

1. munkanélküliséggel veszélyeztettek munkahelye megtartásának, illetve az állásukat elvesztett munkavállalók ismételt foglalkoztatásának segítése támogatásokkal, szolgáltatásokkal másrészt,
2. az állásukat elvesztett álláskeresők ellátásának biztosítása.

 

További feladatok:

• az ellátó-, a támogatási és szolgáltatási rendszer működtetése.
• együttműködés a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos kisebbségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel.
• A munkaügyi központ központi szervezeti egységének hatáskörébe tartoznak az alábbi foglalkoztatást elősegítő támogatások:
o Az olyan munkaviszonyban állók képzésének támogatása, akiknek rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.
o Az önfoglalkoztatóvá válás támogatása.
o A munkaerő-toborzás támogatása.
o A csoportos létszámleépítés hátrányos következményeit enyhítő támogatás.
o A munkaerő piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapítása.
o A munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításnak támogatása.

 

Kirendeltségek feladatai:

  • A kirendeltségek széles körű kapcsolattartással hozzájárulnak a térségben a foglalkoztatási helyzet javulásához, a gazdasági élet szereplői közötti együttműködés kialakításához, a foglalkoztatási feszültségek oldásához.
  • Ellátják az álláskeresési és a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával, álláskeresési támogatások megállapításával, folyósításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.

 

A projekt megvalósítása helyzetelemzéshez további adatokat biztosítanak, szakmailag támogatják a projekt tevékenységeit, közreműködnek az állásbörze és a foglalkoztatási fórum megszervezésében.

 

Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ országos viszonylatban is kiemelkedő segítséget nyújtott az elmúlt években a helyi és kistérségi foglalkoztatási paktumok létrehozásához és működtetéséhez. Ennek köszönhetően a régióban számos példa és jó megoldás található a foglalkoztatási együttműködések keretében megvalósított partnerségi projektekre. A Központ rendelkezik két kulcsszakértővel, Gombás Józseffel és Kovács Péterrel, akik tagjai voltak az NFT1 időszakában működő OFA-ROP Hálózat paktum szakértői teamjének. A projekt előkészítésében és megvalósításában mindketten jelentős szerepet vállalnak és rendelkezésre bocsátják e téren szerezett hazai és nemzetközi tapasztalataikat.

 

Igazgató: Rimányiné Somogyi Szilvia
Cím: 9700, Szombathely, Hollán Ernő út 1.
Honlap: www.nyugatrmk.hu

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.