A megvalósításban résztvevő partnerek bemutatása

Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás

Az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás 2006. augusztus 1-jén alakult az Őriszentpéteri Kistérség 22 önkormányzatának részvételével. 2007. január 31.-ig párhuzamosan működött az 1996-ban alakult Őrségi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásával. 2007. január 31-én megszűnt az Őrségi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása, így 2007. február 1.-től a korábbi társulás jogutódjaként is működik a többcélú társulás.

 

A többcélú társulás által ellátott feladatok a Társulási Megállapodásban kerültek rögzítésre; melyek a következők: Területfejlesztési-, Közoktatás-, Belső ellenőrzési-, Mozgókönyvtári-, Egészségügyi- Közművelődési- és Szociális feladatellátás, foglalkoztatás segítése, turizmus fejlesztésének segítése, valamint a Kistérségi ügyintézés korszerűsítése.

 

A feladatok hatékony ellátása érdekében az ülések dokumentumait a Munkaszervezet készíti elő, majd azt megtárgyalja a Jegyzői Kollégium, és a 3 tagú elnökség és esetenként a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, Közbeszerzési Bizottság, esetlegesen valamely eseti munkabizottság. Az eseti munkabizottságok polgármesterekből és jegyzőből állnak. Alakítottunk szociális és gyermekjóléti-, pénzügyi-, oktatási-, valamint területfejlesztési eseti munkabizottságot is. A Területfejlesztési Munkabizottságban 3 polgármester, 1 jegyző, a vidékfejlesztési menedzser és két civil fórum tag vesz részt.

 

A Társulás vezetését 3 fő: elnök, általános alelnök és társalelnök látja el.
Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetében 4 munkatárs dolgozik: Munkaszervezet-vezető, vidékfejlesztési menedzser, pénzügyi előadó, szociális referens,a társulás keretén belül közművelődési referens, közfoglalkoztatás szervező és paktummenedzser, aki a térségi szereplők összefogását, koordinációját végzi. Munkáját szorosan együttműködve végzi a projekt menedzserrel és a szakmai vezetővel.

 

A társulás rendszeresen pályázatot nyújt be és eredményesen bonyolít le a közmunkaprogramok területén. A közmunkaprogramok jelenleg a térség legnagyobb munkahelyteremtő projektjei.

 

Elnök: Őr Zoltán
Cím: 9941, Őriszentpéter, Városszer 106.

E-mail: or.zoltan@otkt.hu
Honlap: www.orsegikisterseg.hu

 

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.