A projektgazda bemutatása

A Naturpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2000. májusában alakult, tevékenységei között az EU integráció elősegítése, a turisztikai és környezetvédelmi fejlesztések mellett az alapító okiratban is nevesítve szerepel, a humán- erőforrás fejlesztés és a térségben végzett munkaerőpiaci szolgáltatások, valamint foglalkoztatáspolitikai tevékenységek koordinálása.
A projektgazda tevékenysége során kapcsolatba került az Őrség valamennyi településének önkormányzatával, a civil szervezetek többségével és a térségben meghatározó foglalkoztató vállalkozásokkal egyaránt. Folyamatos kapcsolatban van szlovéniai és ausztriai partnerekkel, korábban a Phare CBC és Interreg, jelenleg a Határmenti Együttműködési programok által támogatott közös fejlesztések megvalósítása kapcsán.
A projektgazda megalakulása óta készít térség és vidékfejlesztési programokat, az Őrség és a környező kistérségekre vonatkozóan. Legutóbb 2008-ban a térség Vidékfejlesztési Stratégiájának elkészítésében működött közre.
További tevékenységként jelentkezik tanfolyamok, konferenciák, rendezvények szervezése, hazai és külföldi résztvevőkkel egyaránt.
A projektgazda tevékenységei között meghatározó az EU támogatásokra alapozó pályázatok elkészítése és menedzselése, a megalakulás óta több mint 100 nyertes pályázatot készítettek el a térség szereplői számára.

 

Az elmúlt években releváns tapasztalatokat szereztek a projektgazda munkatársai HEFOP és TÁMOP pályázati projektek menedzselésében.
Az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulással alkotott konzorcium keretében, a HEFOP program támogatásával 60 fő, az őriszentpéteri kistérségben dolgozó szociális területen dolgozó képzése valósult meg. A projekt lezárása 2008-ban sikeresen megtörtént.

 

Komplex munkaerőpiaci rehabilitációs projekt megvalósítása az Őrségi Nemzeti Park területén címet viseli az a TÁMOP projekt, amelyben 24 megváltozott munkaképességű, tartósan munkanélküli ember képzése, tanácsadás és foglalkoztatóhoz történő elhelyezése valósult meg. A projekt 2009. decemberében fejeződött be. A projekt a térség egyik fontos munkahelyteremtő programja volt, megvalósítása során a térségi foglalkoztatókkal és a Regionális Munkaügyi Központ helyi kirendeltségével szoros munkakapcsolat alakult ki.

 

A Kft. keretein belül jelenleg a TÁMOP 1.4.4.-08/1-2009-0017 ,,Őrségi Foglalkoztatási Megállapodás” nevű projekt megvalósítása történik.

 

A Naturpark Kft. Központja Őriszentpéteren található, az itt kialakított irodában rendelkezésre állnak az alapvetően szükséges technikai feltételek. A település az Őrség térségi és földrajzi központja, ahonnan valamennyi térségi település jól megközelíthető.
A projektgazda három fő munkatársat foglalkoztat főállásban, további három fő külső szakértőként tevékenykedik projekthez kötötten.
A Kht. Munkatársai rendelkeznek a megfelelő projektmenedzselési és szakmai tapasztalatokkal.
Jelen projektben projekt menedzser Laczó Szilvia, aki több éves projektmenedzselési tapasztalattal rendelkezik, elsősorban TAMOP programból támogatott projektek megvalósításában.
A projektgazda pályázati programban résztvevő szakmai munkatársai is gyakorlattal, térségi helyismerettel rendelkeznek, ami nélkülözhetetlen az együttműködés kialakításához.

 

A projektben résztvevő két munkatárs önálló szervezeti egységet alkot, feladatuk a jelen pályázati projekt sikeres megvalósítása. Irányukban a munkáltatói jogokat a Naturpark Kft. ügyvezetője gyakorolja.

 

Ügyvezető: Bauer László
Cím: 9941, Őriszentpéter, Városszer 55.
Honlap: www.orsegnet.hu/paktum

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.